Polityka prywatności

 

I.  Co to jest polityka prywatności?

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w związku z działalnością Sklepu oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

Jeżeli w Polityce prywatności piszemy o Użytkowniku, postanowienia te znajdują zastosowanie też do Ciebie.

II.  Definicje

Administrator – Dennerle Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie.

Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Sklep Internetowy – sklep internetowy sklepdennerle.pl prowadzony przez Administratora pod adresem www.sklepdennerle.pl oraz www.dennerle.com.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dennerle Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie pod adresem ul. Zdrowia 18, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Katowice - Wschód pod nr KRS: 0000424538, NIP: 6263009208.

  

IV. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera).”


Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

1. Zakres przetwarzanych danych

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,dane do faktury, nr IP

Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

2. Przeglądanie Sklepu internetowego

Dane wszystkich podmiotów korzystających z Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:

- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych – podstawa prawna przetwarzania -niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- obsługi reklamacji - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw.

 

3. Rejestracja w Sklepie internetowym

Użytkownicy, dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi konta. Aby ułatwić sobie składanie zamówienia Użytkownik może podać dodatkowe dane i wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Dodatkowe dane można w każdym czasie zmienić lub usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:

- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna przetwarzania- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

4. Składanie zamówienia

a)  Złożenie zamówienia (oferty zakupu towaru) przez Użytkownika w Sklepie internetowym wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji oraz dostarczenia zamówionego przez niego towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne i pozostaje bez wpływu na realizację zamówienia.

b) Dane osobowe są przetwarzane podane w ramach składania zamówienia w Sklepie internetowym przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

-  realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna przetwarzania:

*   w zakresie danych obowiązkowych - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

*   w zakresie danych podanych fakultatywnie – zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna przetwarzania -obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw;

V. Polityka prywatności i plików cookie

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi stron internetowych w domenie sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl. Korzystanie z naszych witryn jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

I. Administrator
Administratorem danych jest firma DENNERLE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-600 Jaworzno, ul. Zdrowia 18; NIP:PL6263009208, REGON 242959152, wpisana do rejestru prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000424538 
z kapitałem zakładowym w wysokości 5050 złOchrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach należących do DENNERLE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-600 Jaworzno, ul. Zdrowia 18; NIP:PL6263009208, REGON 242959152, wpisana do rejestru prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000424538.

II. Pliki cookies
Witryny w domenie sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz  informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik i wykorzystuje zebrane wcześniej informacje do ułatwienia korzystania z witryny.

III. Zalety plików cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z  narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy DENNERLE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-600 Jaworzno, ul. Zdrowia 18; NIP:PL6263009208, REGON 242959152, wpisana do rejestru prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000424538
w celu optymalizacji działań.

IV. Bezpieczeństwo danych
Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach.Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

V.  Zarządzanie plikami cookies
Użytkownik w  każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej, postępując zgodnie z z zawartymi tam instrukcjami.

VII. Postanowienia końcowe
Powyższy dokument obowiązuje jedynie na witrynach w domenie sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach, łącznie z witrynami, do których kierują odnośniki zawarte na stronach w domenie sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl. W przypadku korzystania z innych witryn prosimy o zapoznanie się z obowiązującą tam Polityką prywatnością i polityką plików cookies. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności przez odpowiednią modyfikację do powyższego zapisu. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowej zasady bezpieczeństwa i ochrony danych użytkowników.
Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszych witryn.

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki prywatności.

Polityka ciasteczek.

Nasza strona posiada narzędzie, które pozwala Ci zarządzać ciasteczkami. Aby go użyć, Twoja przeglądarka musi obsługiwać JavaScript. Jeżeli Twoja przeglądarka nie spełnia powyższego warunku, wciąż możesz przeglądać informacje o ciasteczkach, ale zarządzanie nimi może odbywać się jedynie ręcznie poprzez ustawienia przeglądarki.

Strona zapisuje i odczytuje ciasteczka zgodnie z wybranymi przez Ciebie preferencjami, natomiast ciasteczka wcześniej wgrane na Twój komputer muszą zostać usunięte ręcznie.

Ciasteczka są używane aby zapamiętać Twoje preferencje, co oznacza, że:

 • Skasowanie wszystkich ciasteczek będzie wymagało powtórnego ustawienia swoich preferencji

 • Całkowite zablokowanie ciasteczek sprawi, że strona za każdym razem będzie pytała o Twoje preferencje.

Ciasteczka na tej stronie zostały podzielone na kilka typów:

 1. Niezbędne: wymagane do poprawnego działania strony

 2. Funkcjonalne: poszerzające funkcjonalności strony

 3. Ulepszenia: poprawiające działanie przeglądarki

 4. Media społecznościowe i reklama: Pozwalają na ustawianie ciasteczek innych podmiotów związanych z mediami społecznościowymi i reklamą.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy przeczytać informacje poniżej

1. Ciasteczka niezbędne

Ciasteczka „Niezbędne” pozwalają ci poruszać się po stronie i korzystać z podstawowych funkcji, takich jak znajdowanie adresu najbliższego dilera oraz zapisywanie skonfigurowanego auta. Te ciasteczka nie zbierają żadnych informacji o Tobie, które mogłyby zostać użyte do celów marketingowych i nie śledzą Twojej aktywności w sieci.

Używamy tych ciasteczek, aby zbierać informacje dotyczące sposobu w jaki używasz naszej strony, np.: które strony zostały przez Ciebie odwiedzone i czy pojawiły się jakiekolwiek błędy w funkcjonowaniu strony. Te ciasteczka nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby zidentyfikować Ciebie – wszystkie zebrane dane są anonimowe i używane jedynie do poprawienia funkcjonalności strony, zrozumienia, co interesuje naszych zwiedzających i sprawdzenia jak jest efektywna.

Niezbędne ciasteczka są używane do…

 • Zapisywania Twoich konfiguracji

 • Zapamiętywania wyboru języka na stronie(jeśli dotyczy)

 • Dbania o jednolity wygląd strony

Zaakceptowanie tych ciasteczek jest niezbędne do prawidłowego użytkowania strony. Po zablokowaniu ich nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jaki sposób strona będzie się zachowywała podczas Twojej wizyty.

Poniżej znajduje się lista ciasteczek, które zostały zdefiniowane jako „niezbędne”:

Nazwa ciasteczka

Uwagi

Domena

ACC_type

Ciasteczka dotyczące dostępności są używane do zapisywania preferencji dostępności: wyświetlania zawartości Flash lub HTML.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

ACE_COOKIE: Load Balancing Cookie

Pozwala klientowi rozdzielać ruch ze strony na wiele serwerów, co z kolei pozwala obsłużyć dużą liczbę klientów i zapewnia responsywne działanie strony. Po wejściu na stronę ciasteczko zapisuje dane serwera, do którego zostajesz przydzielony.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

ASP.NET_SESSIONID: Ciasteczko sesji

To ciasteczko pozwala zapamiętać twoje aktywności podczas przenoszenia się na kolejne podstrony (na przykład zapisać dane w formularzu i przejść do następnego kroku)

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

LAN

To ciasteczko zapamiętuje wybrany przez Ciebie język

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

TmeNavigationMemory

To ciasteczko jest wykorzystywane do stworzenia prawidłowego menu strony

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

TmeSessionID

To ciasteczko przenosi cię do automatycznie zapisanych konfiguracji, które stworzyłeś

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

2. Ciasteczka funkcjonalne

Ciasteczka „Funkcjonalne” umożliwiają działanie narzędzi na stronie i zapamiętują Twoje ustawienia.

Używamy ciasteczek funkcjonalnych, aby…

 • Znaleźć dla Ciebie najbliższego dilera

 • Przechwycić informację o tym czy jesteś nowym, czy powracającym użytkownikiem na stronie

 • Zapamiętać, czy już proponowaliśmy Ci wcześniej wypełnienie kwestionariusza

Masz pełną kontrolę nad tym czy ciasteczka mają być używane, ale wyłączenie ich może sprawić, że nie będziemy w stanie zaoferować Ci niektórych usług na naszej stronie. Wyłączenie ciasteczek sprawi, że możemy Ci powtórnie proponować usługi, z których nie chcesz korzystać.

Oto lista ciasteczek zdefiniowanych jako „Funkcjonalne”:

Nazwa ciasteczka

Uwagi

Domena

TmeSessionID

To ciasteczko zapisuje lokalizację najbliższego dilera.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

WEBTRENDS_ID: Analiza i analityka

Ciasteczka Webtrends_ID są używane w sesjach Webtrends. Te ciasteczka zbierają anonimowo informacje, które są używane do poprawienia dokładności odwiedzin w systemie raportowania Webtrends. To ciasteczko jest nową wersją Webtrends.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl

WT_FPC: Analiza i analityka

wt_fpc zawiera trzy sekcje (tzw. "okruchy"): pierwsza sekcja "id" zawiera adres ip, myślnik oraz znacznik czasowy. Druga sekcja "lv" zawiera znacznik czasowy odnoszący się do ostatnich odwiedzin użytkownika, a trzecia sekcja "ss" zawiera znacznik czasowy rozpoczęcia najnowszej sesji przez użytkownika.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

WRUID: Clicktale Customer experience, heat mapping technology

Clicktale zapisuje dane użytkownika w tym ciasteczku. Wartość 0 oznacza "nie nagrywać", natomiast każda inna wartość identyfikuje odwiedzającego. Brak tego ciasteczka oznacza, że użytkownik nie został jeszcze sklasyfikowany przez clicktale() lub nie jest obsługiwany.

sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl,

3. Reklama w Social Media

Ciasteczka „Społecznościowe”, obsługujące przyciski takie jak „Share” oraz „Like” są powiązane z zewnętrznymi usługodawcami. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają te usługi w zamian za informację o Twoich odwiedzinach na naszej stronie.

Używamy ciasteczek społecznościowych, aby…

 • Umożliwić połączenie serwisu do stron portali społecznościowych, takich jak Facebook, które mogą z kolei używać informacji o Twojej wizycie na naszej stronie na potrzeby personalizacji reklam.

 • Umożliwić Ci zamówienie jazdy testowej oraz ściągnięcie broszur i cenników.

 • Zbierać informacje dla agencji reklamowych, aby mogły prezentować Ci reklamy, którymi będziesz zainteresowany.

Możesz zdecydować czy chcesz aby ciasteczka były używane, ale dezaktywowanie ich może sprawić, że niektóre funkcjonalności strony nie będą dostępne. Wszystkie ciasteczka społecznościowe są zarządzane przez zewnętrznych usługodawców, co pozwala Ci także skorzystać z narzędzi oferowanych przez te serwisy do dezaktywacji ciasteczek.

Oto lista ciasteczek zdefiniowanych jako ciasteczka społecznościowe:

Nazwa ciasteczka

Uwagi

Domena

VISITOR_INFO1_LIVE

Te pliki cookie są używane przez YouTube do zapisywania personalnych ustawień użytkownika podczas przeglądania stron zawierających filmy.

YouTube

USE_HITBOX

Te pliki cookie są używane przez YouTube do zapisywania personalnych ustawień użytkownika podczas przeglądania stron zawierających filmy.

YouTube

Lokalne Obiekty Udostępnione (Ciasteczka Flash)

DENNERLE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 43-600 Jaworzno, ul. Zdrowia 18; NIP:PL6263009208, REGON 242959152, KRS: 0000424538 wpisana do rejestru prowadzonego przez SĄD REJONOWY KATOWICE_WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO używa Adobe Flash Player do odtwarzania niektórych animacji i filmów na stronach sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl. Aby zwiększyć komfort użytkowania strony Lokalne Obiekty Udostępnione „Ciasteczka Flash” zbierają informację i pozwalają na wznawianie odtwarzania filmów, od miejsca, w którym zostały one zatrzymane oraz zapisywanie własnych preferencji. Ciasteczka Flash są zapisywane na urządzeniu użytkownika, w taki sam sposób jak standardowe ciasteczka, ale nie można nimi zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć ciasteczka Flash

Strona internetowa Adobe zawiera informacje w jaki sposób można usunąć i dezaktywować ciasteczka Flash dla określonej domeny, takiej jak sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/security

Należy pamiętać że wyłączenie ciasteczek Flash może wpłynąć na funkcjonalność aplikacji Flash. Wyłączenie ciasteczek Flash na stronie sklepdennerle.pl, dennerle.com.pl może dezaktywować niektórą zawartość wideo.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl